Billig revisor - sådan finder du den rigtige

Få en pris på dit bogholderi

Hvem er BogholderiService? bogholderiservice icon tooltip Vi hjælper virksomheder med bogholderi og regnskab i hele Danmark til fast pris hver måned. Kontakt os her og få en pris uden forpligtelser.
image 53
Opdateret: 20/05/2021
Læsetid: 20/05/2021

Prisen på en billig revisor afhænger selvsagt af dit behov og kvaliteten af den ydelse du, som du får. I forhold til de praktiske opgaver omkring bogholderi, moms og lønadministration er det afgørende, at din leverandør forstår at bruge moderne tekniske løsninger.

Der er i dag stor forskel på, hvordan bogholdere og revisorer arbejder. Du kan derfor ikke altid være sikker på, at en høj pris betyder, at du får en bedre ydelse.

Når du skal vælge en revisor og bogholder er tillid selvsagt afgørende, men du kan med fordel indhente tilbud fra to eller tre leverandører til sammenligning.
Det er en sund øvelse, også selv om du allerede har en revisor og bogholder.

Hvad er den rigtige pris for dig?

Den pris du skal betale for bogføring, afhænger i sidste ende af den tid, der skal bruges på opgaven.
Hvis du fx spørger: “Hvad koster en revisor til enkeltmandsfirma?“, så vil svaret afhænge meget af, hvem du spørger grundet eksempelvis prisstrukturen.

Nogle leverandører vælger at fakturere efter den tid, som de bruger på de enkelte opgaver. Andre fakturerer i forhold til antal bilag, antal medarbejdere etc.

Dertil er der også de revisorer, der vælger at aftale en fast pris med kunden på forhånd, som er baseret på forventningen af arbejdsvolumen og estimeret tidsforbrug.

En fast pris giver sikkerhed i forhold til økonomien og har samtidig den effekt, at bogholderen / revisoren motiveres til at anvende effektive arbejdsmetoder.

Når du indgår en aftale med en leverandør, er det i alle tilfælde vigtigt, at processer og arbejdsfordeling er aftalt.

Endvidere er det vigtigt, at der ikke kommer uforudset udgifter, bare fordi aftalen var uklar.

På billedet nedenunder kan du fx se, hvordan vi hos BogholderiService har struktureret vores pris på bogholderi, med 3 priseksempler:

Skal jeg have en billig revisor eller bogholder?

Hvis din virksomhed ikke har revisionspligt, så har du ikke pligt til at anvende hverken en godkendt revisor (registreret eller statusautoriseret revisor).

Andre revisorer kan således være et godt alternativ.

En registreret revisor eller statsautoriseret revisor er underlagt særlige regler for uafhængighed, rådgiveransvar og kvalitetssikring.

Det betyder, at du har en højere sikkerhed for en høj faglig etik. Det betyder samtidig også, at det kan være svært at finde en billig statsautoriseret revisor.

Har du tillid til en anden leverandør, kan dette sagtens være en bedre og billigere løsning for dig. Mange vælger at samle bogholderi- og regnskabsassistance samme sted.

Det giver typisk en besparelse, fordi tingene hænger sammen. Den besparelse skal selvsagt afspejles i den pris du skal betale.

Bogholderi og regnskab er grundlæggende administrative opgaver, der skal løses. De har ikke i sig selv nogen videre værdi.

Til ledelse af virksomheden har du mere brug for overblik og sparring. Når du vælger en billig revisor eller bogholder, skal du derfor også overveje, om dit behov for rådgivning og sparring bliver tilfredsstillet. Mange bogholdere er praktiske håndværkere mens revisor har indsigt i økonomi og forretningsdrift.

Billig revisor og bogholder – hænger prisen sammen med kvalitet?

JA – Fordi den gode bogholder, revisor eller rådgiver holder sig fagligt opdateret, bruger moderne teknologi og sætter en ære i at yde god service og levere en høj kvalitet.
Specialister koster også typisk mere end generalister. Der er derfor ofte en sammenhæng mellem den pris du betaler, og den ydelse, som du kan forvente af få.

NEJ – Fordi der er opstået store forskelle i pris mellem de leverandører, der anvender moderne teknologi og dem, som holder fast i ”de gamle dyder”.

Eksempelvis er der fortsat bogholdere og revisorer, der foretrækker at arbejde med papir (print af regninger og bilag). Andre er tilbageholdende med at anvende nye tekniske løsninger der automatiserer bogholders arbejde – enten fordi de tekniske færdigheder mangler eller fordi bogholder bevidst eller ubevidst ikke vil gøre sig selv (helt eller delvis) overflødig.

Uden brug af nye og automatiserede løsninger bliver bogholderig og regnskab uhensigtsmæssig dyrt, og er i øvrigt ofte en mere besværlig løsning for dig som kunde.

Det kan være svært at vurdere, om prisen er rigtig og passer med din forventning til serviceniveau og faglig kvalitet.

Du bør derfor altid undersøge forskellige alternativer.
Husk altid at få et oplæg til en fast aftale med klare opgaver og pris.

Hvad får du for pengene?

Når du er på udkig efter en billig revisor til din enkeltmandsvirksomhed, dit ApS eller anden selskabsform, som du end måtte have, så har du samtidig en større sikkerhed for at overholde indberetningspligter til det offentlige og undgå fejl.

Din bogholder og revisor løser i sagens natur de praktiske opgaver som er aftalt.

Heri indgår også en forpligtelse til at tage ansvar.
Du skal dog være opmærksom på, at du som ejer har et selvstændigt ansvar, som du ikke kan ”betale dig fra”.

Den største værdi i at anvende en ekstern bogholderiservice, er måske i virkeligheden den tid du selv sparer på administrative opgaver og styring af tid og evt. medarbejdere.
Værdien ligger på den måde i det fokus, som du kan give din egen forretning.

Som vi siger hos BogholderiService; ”din forretning fortjener dit fokus”.

Gode råd ved valg af billig revisor og bogholder

Tillid er afgørende. Herunder er det vigtigt, at du er tryg ved den faglige kvalitet samt evnen til at overholde jeres aftaler og deadlines i forhold til offentlige myndigheder.
Med hensyn til prisen er det vigtigt, at du forstår, hvad der er inkluderet i aftalen – og hvad der koster ekstra.

Hos BogholderiService hører vi ofte fra nye kunder at tidligere bogholder eller revisor fakturerer ekstra for telefonisk dialog omkring den aftalte opgave, og som kunden derfor havde en klar forventning om, var en del af den aftalte pris.

Endelig skal du vurdere, hvilke konsekvenser det har, såfremt du senere ønsker at skifte leverandør. F.eks. kan der være en bindingsperiode i aftalen, eller at din bogføring bliver udført på revisors eget system, som ikke kan overtages af andre.

Kend dit behov, før du går i dialog
Det er en god idé, at spørge sig selv; “Hvad fungere godt – og hvad kunne jeg tænke mig anderledes?”. Tænk over, om der er arbejdsrutiner, som er administrativt tunge, eller information om din forretningsøkonomi, som du mangler.
Hvilke opgaver vil du selv varetage – og hvilke vil du helst være fri for

Hvad er timeprisen?

Du skal altid sørge for at kende prisstrukturen hos din leverandør. Spørg altid til timepriserne og andre priselementer i aftalen.
Du skal passe på med at vurdere et tilbud på timepriserne.

Husk, at det samlede honorar består af to elementer; timepris * antal timer. Med andre ord kan effektivitet kompensere for en høj timepris.
Du skal derfor også have et bud på en samlet pris. Enten som et overslag eller som en fast pris.

Her kan du se generelle timepriser for en bogholder og revisor.

Opsummering

  1. Kend dit behov – hvad har du brug for? Hvad vil du gerne fortsætte med at gøre selv – og hvad vil du gerne være fri for. Hold fokus på det der letter din hverdag og gør dig tryg.
  2. Forstå aftalen – hvad er prisstrukturen? Du skal kende dine aftaler, så du undgår overraskelser. Som selvstændig har du brug for at kunne forudse dine udgifter.
  3. Pris og kvalitet – hænger det sammen? Der er ofte en sammenhæng mellem pris og kvalitet, men ny teknologi flytter på balancen. Stil spørgsmål og hent gerne flere tilbud.
  4. Teknologi – udnytter du det til din fordel? Nye forretningssystemer giver ofte store gevinster i kundeservice, ydelse og administration. Sørg for at holde dig orienteret.
  5. Tillid er vigtigt – får du personlig betjening? Du skal have tillid til din revisor og bogholder. Desværre oplever mange, at det er svært at komme i kontakt – og i nogle tilfælde umuligt.
  6. Mavefornemmelse – føles det rigtigt? Valg af leverandør har stor betydning. Det er ikke nok at se på pris og kvalitet. Din mavefornemmelse / tillid skal også være på plads.

Få hjælp til regnskab og bogholderi

Tilbud er selvsagt uforpligtende – men vi har heller ingen binding i de aftaler, vi indgår med vores kunder.

1. Vi taler om din forretning​

På telefonen gennemgår vi din forretning og får afdækket dit behov.

2. Vi sender et tilbud

Vi sender et skriftligt tilbud på mail, der udspecificerer pris og aftale.

3. Du vælger selv

Det er helt op til dig, om du vil gøre brug af det tilbud, som vi sender.

Få en pris her

Kim Stig billede 2020

"Vi giver en fast pris hver måned"

Kim Stig @BogholderiService